Zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Osobní údaje spravuje firma Ing. Jana Kysilková , IČ 73580155 (dále i jako „správce”). Správce zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále i jako GDPR).

2. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s objednáním zboží a marketingovými aktivitami správce, vyplněním formuláře na www.uhlihlinsko.cz nebo na www.uhelneskladykysi-hlinsko.cz. Jedná se zejména o údaje: jméno a příjmení nebo název společnosti, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje společnosti a případné osobní údaje uvedené v sekci poznámka ve formulářích.

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účel objednávky zboží a marketingové účely společnosti Ing.Jana Kysilkova a neposkytuje je třetím stranám. Osobní údaje získané prostřednictvím formuláře na výše uvedených webových stránkách jsou využívány ke kontaktováni zájemců o produkty a služby společnosti Ing. Jana Kysilková.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů k vyřízení předběžné objednávky a marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, aby vám mohli být zasílány individuální nabídky produktů a služeb společnosti Ing. Jana Kysilková. Bez takto uděleného souhlasu není možné vyřídit předběžnou objednávku a individuální nabídky produktů a služeb poskytovat.

5. Délka zpracování osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat pro dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo dokud tento souhlas neodvoláte.

6. Přístup k osobním údajům

K vámi poskytnutým údajům mají ve firmě Ing. Jana Kysilková přístup pouze vybraní zaměstnanci. Všichni zaměstnanci jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti a nesmějí využít vámi poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

7. Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu ke vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na informace o zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • další práva stanovená v obecném nařízení GDPR

8. Odvolání souhlasu a kontaktování společnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů odvolat, nebo budete mít jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte správce na e-mailové adrese [email protected], nebo písemně na adrese: Ing. Jana Kysilková, Nádražní 1700, 539 01 Hlinsko.

V této souvislosti je potřebné vás upozornit, že správce může vyžadovat, aby jste vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, aby si mohl ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.